Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στον ιστότοπο efidaoula.gr

H περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα (efidaoula.gr) δεν απαιτεί την γνωστοποίηση, από την πλευρά του επισκέπτη, κανενός είδους προσωπικού του στοιχείου. Συνεπώς δεν τηρούνται σε καμιά περίπτωση προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών. Η περιήγηση είναι ελεύθερη και γίνεται με δική σας επιλογή και ευθύνη.

Εισαγωγή προσωπικών στοιχείων απαιτείται μόνο κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας και της φόρμας-αίτησης ραντεβού της ιστοσελίδας. Ωστόσο τα στοιχεία αυτά δεν αποθηκεύονται/διατηρούνται σε κάποια βάση δεδομένων. Ουσιαστικά, επικοινωνώντας ο επισκέπτης μέσω των φορμών επικοινωνίας της ιστοσελίδας δεν είναι υποχρεωμένος να εισάγει παραπάνω προσωπικά στοιχεία από αυτά που απαιτούνται για την επιτυχή αποστολή ενός κοινού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα στοιχεία την αποστολή των οποίων αιτούμαστε για την επίτευξη επικοινωνίας μεταξύ επισκέπτη και επιχείρησης είναι τα ακόλουθα:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Ηλικία (προαιρετικό για Φόρμα Ραντεβού)
  • Τηλέφωνο
  • E-mail

Τα παραπάνω στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της εκάστοτε επικοινωνίας (απάντηση στο e-mail σας), δεν δημοσιοποιούνται σε καμία περίπτωση και δεν διαρρέονται επ’ ουδενί σε τρίτους.

Η χρήση των φορμών επικοινωνίας της ιστοσελίδας είναι καθόλα προαιρετική, ενώ η μη χρήση τους δεν απαγορεύει την περιήγηση του επισκέπτη στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να επικοινωνήσει με την επιχείρηση μας αποφεύγοντας την ηλεκτρονική αποστολή των ως άνω αναφερθέντων προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να το κάνει επικοινωνώντας μαζί μας, τηλεφωνικά.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος σχετικών νομικών ρυθμίσεων. Αυτών δοθέντων, οποιαδήποτε μέλλουσα σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλετε να απέχετε από την χρήση των παρεχομένων από την επιχείρηση μας διαδικτυακών υπηρεσιών.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η επιχείρηση που προβάλλεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης από περιεχόμενα ή υπηρεσίες της ιστοσελίδας, εφόσον η περιήγησή του πραγματοποιείται πάντα με δική του πρωτοβουλία – ευθύνη και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), πατήστε εδώ. (TO link είναι το νόμιμο και θα το διατηρήσουμε στο κείμενο)

Επικοινωνία με το Διαιτολογικό Γραφείο

Αν έχετε απορίες για τους παραπάνω όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά μέσω του efidaoula@yahoo.com

 

GDPR &  Πρώτη Επίσκεψη

Κατά την πρώτη επίσκεψή σας στo, εναρμονισμένo με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), διαιτολογικo γραφείo της διαιτολόγου, θα ενημερωθείτε σχετικά με την χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που θα σας ζητηθούν και θα κληθείτε να μας δώσετε τη συγκατάθεση σας αναφορικά με την ασφαλή τήρηση αυτών, με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση της επίσκεψης σας, την επίτευξη επικοινωνίας μαζί σας καθώς και την μελλοντική σας ενημέρωση με πληροφορίες που σας αφορούν.

Παρακαλούμε, μελετήστε το σχετικό ενημερωτικό υλικό, στον παρακάτω σύνδεσμο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Παρακαλούμε αφού μελετήσετε το κάτωθι ενημερωτικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο που θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επιτρέψτε μας να διατηρήσουμε την επαφή μας μαζί σας.